Pamětihodnosti v regionu

Památník Antonína Dvořáka
V novorenesančním zámečku, postaveném v roce 1878 Dvořákovým švagrem hrabětem Václavem Kounicem ve Vysoké, můžete navštívit Památník Antonína Dvořáka. Budova zámečku je uprostřed rozsáhlého parku a nedaleko odtud v lese najdete Rusalčino jezírko, místo Dvořákovy inspirace k jedné z jeho nejslavnějších oper. V roce 1994, po ukončení náročné rekonstrukce, byla otevřena nová expozice. Její historická část vám přiblíží osobnosti manželů Kounicových, druhá, rozsáhlejší, podává informace o životě, díle a pobytu Antonína Dvořáka ve Vysoké. V zámečku je nově zřízena koncertní místnost, knihovna a galerie Václava Kounice pro sezónní výstavy. V roce 1997 získal Památník Antonína Dvořáka ocenění svou účastí ve finále soutěže o cenu Evropské muzeum roku.

Hornické muzeum
Když budete projíždět Příbramí, nenechte si ujít návštěvu Hornického muzea na Březových Horách, které je největším hornickým muzeem České republiky.
Muzeum je situováno v areálu historické Ševčinské šachty, v původních báňských budovách dolu Vojtěch a dolu Anna. Expozice dokumentují zdejší báňskou a hutnickou činnost od pravěku až po ukončení těžebních prací v současnosti. Z nádvoří dolu Anna navštívíte nejen strojovnu a cáchovnu, ale můžete přímo z nádvoří vstoupit do podzemí a projít, nebo projet důlním vláčkem Prokopskou štolu, která Vás přivede k ústí jámy Prokop z roku 1832, nejhlubší šachtě březohorského revíru (1600 m) a jedné z nejhlubších ve střední Evropě. Z dolu Anna je možné se dostat na důl Vojtěch 330 m dlouhou Vodní štolou Anna z konce 18. Století.
Prohlídka končí nedaleko původní hornické hospůdky Na vršíčku, která Vám nabídne restaurační služby ve stylovém prostředí.

Památník Karla Čapka – Stará Huť u Dobříše
V historickém areálu, kde byla v 19. Století zpracovávána železná ruda, se nachází památník Karla Čapka. Po první světové válce získal nemovitost od Colloredo - Mansfeldů Václav Palivec, který dal v roce 1935 tento empírový dům jako svatební dar do užívání Karlu Čapkovi a Olze Scheinpflugové. Na Strži, jak Karel Čapek své letní sídlo pojmenoval, vznikala i mnohá literární díla.
Nová expozice, otevřená v roce 1997, je věnována osobnosti a dílu Karla Čapka a jeho manželky, herečky a spisovatelky Olgy Scheinpflugové. Samostatnou expozici má od roku 1998 v podkroví domu také novinář a spisovatel Ferdinand Peroutka. Okolí památníku vyniká přírodními krásami a je cílem turistických stezek.

Nový Knín – Zlaté město
Bývalé královské zlatohorní město leží na říčce Kocábě a přilehlém návrší. Historie sahá hluboko do minulosti a byla spojena především s těžbou zlata přímo ve městě a jeho okolí. V nové Kníně naleznete velké množství památkově chráněných objektů, mezi něž patří například i kostel sv. Mikuláše na náměstí Jiřího z Poděbrad, který tvoří dominantu města a jehož počátky sahají až do 12. století a objekt zvaný "mincovna", původní sídlo purkmistrovského úřadu. První zmínka o něm je z roku 1464. V současné době slouží patro budovy jako Muzeum těžby a zpracování zlata na Novoknínsku a můžete se zde seznámit s bohatou historií města, úzce spojenou s těžbou zlata v Novém Kníně a blízkém okolí.

Čerpáno z propagačních materiálů Informačního střediska v Dobříši a Příbrami